Tack för hjälpen!

Här hittar du resultatet av sorteringstestet. Vi ska använda svaren för att organisera informationen på sajten.

Vi ville få ett hum om hur du som producent och förmedlare av text och information tänker. Via din tanke vill vi lära oss hur vi bäst grupperar information på sajten och i projektet.

Testet tillhandahölls genom företaget Funka som vi samarbetar med i projektet.

Stort tack för din ovärderliga hjälp!

Verktygen fördelade sig i följande grupper. Ett eller flera verktyg kan användas för att göra information mer begriplig.

Tilltal
Du/ni-tilltal, Val av språkhandling (uppmaning/fråga/påstående)

Ord och begrepp
Sammansatta ord/bryta isär dem, Konsekvent ordval, Synonymer/upprepningar, Variation i ordval, Begrepp som komplicerar, är otydliga/dubbeltydiga, Begrepp som förtydligar eller klassificerar, Avstavning, Bindestreck för att tydliggöra sammansättningar, Myndighetsspråk, Fackspråk, Presentation av personer

Meningsuppbyggnad och samband i texten
Variation i meningslängd, Bisatser, Inskjutna bisatser, Interpunktion (kommatering, utropstecken mm)

Humor, metaforer och information mellan raderna
Metafor, Liknelse, Humor, Ironi Ordspråk,

Disposition och struktur
Kronologisk disposition, Emfatisk disposition - det viktigaste först, Tematisk disposition, Numrerade listor, Nyckelord, Förklarande ordlista, Rubrik, Mellanrubriker, Ingress, Punktlistor

Det vidgade textbegreppet (inklusive Grafisk form)
Textning av film, Talsyntes (för uppläsning av text), Uppläsning av text, Medföljning (markering av ord) vid uppläsning av text, Uppläsning av textremsa, Pictoprogram, Grafik, Fritt/frasanpassat radfall, Jämn/ojämn högermarginal, Typsnitt, Större radavstånd, Skapa kontrast genom bakgrundsfärg

Teknik
Läsplatta, Dator, Smart mobiltelefon/surfplatta, Sökfunktion på hemsida, Länkar i digital text

Skribent- och producentstöd
Mäta begriplighet genom Ordvariarionsindex (OVIX), Mäta begriplighet genom Nominalkvot (NR), Mäta begriplighet genom läsbarhetsindex (LIX), Automatisk sammanfattning

Ämnen: