Förstå hjärnan - skapa bättre webb

bild av hjärnan mot svart bakgrund
Din hjärna är fantastisk, menar Max Walter. Precis som en dator hanterar den mycket information. Våra förmågor kan i sin tur kopplas till rätt teknisk lösning och grafisk form.

 När du skapar webbplatser och andra grafiska gränssnitt kan du dra nytta av hur hjärnan fungerar, konstaterar Max Walter i denna artikel som tidigare varit publicerad i Datormagazin 12/2009 

Hjärnans olika delar sköter olika delar av det mänskliga systemet. Den hanteringen kallas för kognition och kan delas upp i olika kognitiva funktioner. De kognitiva funktionerna hanterar olika information, bland annat uppmärksamhet, perception, minne, begreppsbildning, resonerande och problemlösning. Varför då inte använda den kunskapen när man producerar information och utvecklar medier.

Max Walter är användbarhetskonsult och har skrivit flera datorböcker för nybörjare.

Tack till Max Walter och Datormagazin som utan kostnad låter oss publicera artikeln här.

Läs hela artikeln i pdf:filen 

Ämnen:

Länkar

Mer om Max Walter

Bifogat material

PDF icon forsta_hjarnan_-_skapa_battre_webbplatser.pdf