2016-11 Workshop på Linköpings universitet

Vi har varit vid Linköpings universitet och presenterat projektet på en workshop.

Projektets kommunikatör Sara deltog vid en workshop om "Infrastruktur för att studera begriplighet i text". Workshopen var till stor del riktad mot forskning och så kallad "öppen data" i Sverige.

Ämnet Begriplighet i text är intressant för många. På mötet träffades språkvetare, språkteknologer och språkkonsulter för att dela med sig av sina erfarenheter och behov. 

Man hittar information om program, deltagare och i vissa fall föreläsningsbilder på Linköpings universitet. Se länk.

Ämnen:

Länkar

Länk till workshopen

Bifogat material

PDF icon Föreläsningsbilder